Menu

Liebespaar (2020)

Gunter Langer, Nacktes Liebespaar in Umarmung, Liebespaar, 2020, Zeichnung, Zeichenpapier, 70 x 50 cm

Download

Zeichnung, Zeichenpapier, 500 x 700 mm, Papier: Hahnemühle, 100 g/qm

Nacktes Liebespaar in Umarmung